JV color JV color JV color
Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024

bannertrencung

Hệ thống Vifotec

thuvienhinhanh dulieuvifotec link

 ooffice link lienhegopy

Video vifotec

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Lễ tổng kết và trao giải Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam và WIPO năm 2015
Ảnh ngẫu nhiên từ thư viện

Bản đồ

Tìm kiếm thông tin

Quảng cáo

vnpt
evn1

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 219
Liên kết web : 7
Số lần xem bài viết : 7683106

Đang trực tuyến

Hiện có 43 khách Trực tuyến
Home Giới thiệu Phát biểu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Phát biểu của chủ tịch nước Trần Đức Lương về quỹ VIFOTEC

Phát biểu của chủ tịch nước Trần Đức Lương về quỹ VIFOTEC

PDF.InEmail

Các cơ quan của Chính phủ của các tổ chức, đoàn thể cần giúp đỡ Quỹ VIFOTEC để Quỹ hoạt động có hiệu quả.

Việc ra đời Quỹ Hộ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam nhằm tập hợp, động viên, khuyến khích, hỗ trợ các tài năng sáng tạo của cả nước phát huy hết mọi khả năng của mình vào việc phát triển nển khoa học kỹ thuật nước nhà, góp phần đáng kể vào việc giải quyết yêu cầu bức bách đang đặt ra của nền kinh tế xã hội cung như Sự nghiệp phát triển đất nước chung. Việc xây dựng “Quỹ Hổ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam” là việc làm cần thiết, có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Biết bao nhiêu tài năng và tiềm lực sáng tạo của quần chúng lao động cần được phát hiện. Bồi dưỡng và hổ trợ vì vậy việc hội đồng hướng hoạt động của Quỹ vào một phong trào có tính xã hội với mục đích cao cả của Quỹ chắc chắn sẽ được Sử ủng hộ rộng rãi của dư luận cũng như trong nước và ngoài nước. Điều quan trọng là cần có chương trình hoạt động thiết thực, có hiệu quả để Quỹ ngày càng có uy tín và mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Việc làm này phù hợp với bối cảnh xã hội của nền kinh tế hàng hóa nhiều thanh phần theo cơ chế thị trường vì nó đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của quần chúng lao động dáng tạo thuộc mọi tầng lớp, mọi thành phần kinh tế.

Các cơ quan của Chính phủ đặc biệt là Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài Chính, cùng các tổ chức đoàn thể cùng quan tâm, giúp đỡ để Quỹ hoat động có hiệu quả và theo đúng pháp luật của nhà nước. Đây vừa là trách nhiệm vừa thể hiện Sự đổi mới vể hình thức đối với việc phát triển phong trào Sáng tạo khoa học kỹ thuật của quần chúng trên tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm. Tôi mong rằng nhiều đồng chí có nhiệt tình và uy tín cao tiếp tục tham gia hoạt động của hội đồng bảo trợ và góp phần tích cực vào hoạt động của Quỹ làm cho Quỹ ngày càng phát triển tốt và có uy tín trong dư luận xã hội.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe (trích)

Tran_Duc_Luong

Các cơ quan của Chính phủ của các tổ chức, đoàn thể cần giúp đỡ Quỹ VIFOTEC để Quỹ hoạt động có hiệu quả.

Việc ra đời Quỹ Hộ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam nhằm tập hợp, động viên, khuyến khích, hỗ trợ các tài năng sáng tạo của cả nước phát huy hết mọi khả năng của mình vào việc phát triển nển khoa học kỹ thuật nước nhà, góp phần đáng kể vào việc giải quyết yêu cầu bức bách đang đặt ra của nền kinh tế xã hội cung như Sự nghiệp phát triển đất nước chung. Việc xây dựng “Quỹ Hổ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam” là việc làm cần thiết, có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Biết bao nhiêu tài năng và tiềm lực sáng tạo của quần chúng lao động cần được phát hiện. Bồi dưỡng và hổ trợ vì vậy việc hội đồng hướng hoạt động của Quỹ vào một phong trào có tính xã hội với mục đích cao cả của Quỹ chắc chắn sẽ được Sử ủng hộ rộng rãi của dư luận cũng như trong nước và ngoài nước. Điều quan trọng là cần có chương trình hoạt động thiết thực, có hiệu quả để Quỹ ngày càng có uy tín và mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Việc làm này phù hợp với bối cảnh xã hội của nền kinh tế hàng hóa nhiều thanh phần theo cơ chế thị trường vì nó đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của quần chúng lao động dáng tạo thuộc mọi tầng lớp, mọi thành phần kinh tế.

Các cơ quan của Chính phủ đặc biệt là Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài Chính, cùng các tổ chức đoàn thể cùng quan tâm, giúp đỡ để Quỹ hoat động có hiệu quả và theo đúng pháp luật của nhà nước. Đây vừa là trách nhiệm vừa thể hiện Sự đổi mới vể hình thức đối với việc phát triển phong trào Sáng tạo khoa học kỹ thuật của quần chúng trên tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm. Tôi mong rằng nhiều đồng chí có nhiệt tình và uy tín cao tiếp tục tham gia hoạt động của hội đồng bảo trợ và góp phần tích cực vào hoạt động của Quỹ làm cho Quỹ ngày càng phát triển tốt và có uy tín trong dư luận xã hội.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe (trích)