JV color JV color JV color
Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024

bannertrencung

Hệ thống Vifotec

thuvienhinhanh dulieuvifotec link

 ooffice link lienhegopy

Video vifotec

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Lễ trao giải Hội thi toàn quốc lần thứ 12(1)
Ảnh ngẫu nhiên từ thư viện

Bản đồ

Tìm kiếm thông tin

Quảng cáo

vnpt
evn1

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 219
Liên kết web : 7
Số lần xem bài viết : 7683117

Đang trực tuyến

Hiện có 41 khách Trực tuyến
Home Giới thiệu Phát biểu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Bài phát biểu của GS.TS Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên trung ương đảng, Phó thủ tướng chính phủ, tại lễ trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2010

Bài phát biểu của GS.TS Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên trung ương đảng, Phó thủ tướng chính phủ, tại lễ trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2010

PDF.InEmail

Nhà hát lớn thành phố Hà Nội, 20h00 ngày 19/04/2011

Thưa các vị đại biểu

Thưa các vị khách quý và các bạn

Tôi rất vui mừng đến dự Lễ tổng kết và trào Giài thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2010 và Giải thưởng WIPO của Liên hiệp quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Chính phủ, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà các nhà khoa học, các nhà sáng tạo kỹ thuật đã được giải thưởng. Đây thực sự là những bông hoa đẹp trong vườn hoa sáng tạo của đất nước ta, dân tộc ta. Tôi cũng biểu dương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các Bộ, ngành địa phương đã tổ chức tốt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Tại Hội nghị Trung ương 7 khoá 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/T.Ư về xây dựng đội ngủ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cần phát huy được những tiềm năng to lớn của đội ngũ trí thức nước ta, từ tài nguyên thiên nhiên đến tài nguyên trí tuệ con người Việt Nam ta vốn chưa được phát huy một cách có hiệu quả.

Trải qua 16 lần tổ chức Giải thưởng (1995 - 2010), Quỹ VIFOTEC là cơ quan thường trực Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam đã nhận được 1.776 công trình tham dự và đã trao giải cho 538 công trình khoa học công nghệ, các công trình đoạt giải đã tạo được tiếng vang lớn, góp phần động viện phong trào thi đua nghiên cứu sáng tạo khoa học công nghệ trong đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật cả nước. Và chính điều đó đã làm nên những thành quả kỳ diệu mà chúng ta đã đạt được trong quá trình đổi mới vừa qua. Các công trình đoạt giải thưởng đã góp phần giải quyết những yêu cầu cấp bách của thực tiễn, khẳng định tài năng, sức sáng tạo to lớn của đội ngũ các nhà khoa học nước ta. Giải thương VIFOTEC đà từng bước khẳng định được uy tín trong lĩnh vực sáng tạo khoa học công nghệ ở trong nước và được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Tôi được biết năm 2011 các đồng chí tiếp tục tổ chức trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ với trọng tâm cho các công trình thuộc lĩnh vực công nghệ cao, bảo vệ môi trương và tiết kiệm năng lượng. Việc định hướng tô chức các giải thưởng cho các lĩnh vực đó lả rất đáng hoan nghênh, đồng thời đề nghị các đồng chí quan tâm, khuyến khích việc tìm tòi, sáng tạo các công trình khoa học công nghệ có khả năng nâng cao tính cạnh tranh của cảc sản phẩm hàng hóa Việt Nam. Tôi tin chắc rằng nếu chúng ta làm được điều đó, Giải thừởng VIFOTEC sẽ ngày càng tỏa sáng, có uy tín cao hơn, được mọi ngành, mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia trong cả nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và các Bộ, ngành có liên quan, các cơ quan Đảng, chính quyền ở Trung ương vả địa phương cần coi việc tổ chức Giải thưởng này là công việc thường xuyên hàng năm để khuyến khích các cán bộ khoa học, các nhà sáng tạo trong cả nước phát huy cao tinh thần từ lực, tự cường, say mê nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phấn xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, giảu mạnh.

Cuối cùng, thay mặt Đảng vả Chính phủ, tôi thân ái chúc các nhà khoa học, các nhà quản lý, các vị khách quý và các bạn có mặt tại đây và qua các vị gửi tới đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong cả nước lởi chúc sức khỏe, hạnh phúc và lập nhiều thảnh tích mới góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhà hát lớn thành phố Hà Nội, 20h00 ngày 19/04/2011

Nguyen-Thien-NhanThưa các vị đại biểu,

Thưa các vị khách quý và các bạn,

Tôi rất vui mừng đến dự Lễ tổng kết và trào Giài thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2010 và Giải thưởng WIPO của Liên hiệp quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Chính phủ, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà các nhà khoa học, các nhà sáng tạo kỹ thuật đã được giải thưởng. Đây thực sự là những bông hoa đẹp trong vườn hoa sáng tạo của đất nước ta, dân tộc ta. Tôi cũng biểu dương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các Bộ, ngành địa phương đã tổ chức tốt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Tại Hội nghị Trung ương 7 khoá 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/T.Ư về xây dựng đội ngủ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cần phát huy được những tiềm năng to lớn của đội ngũ trí thức nước ta, từ tài nguyên thiên nhiên đến tài nguyên trí tuệ con người Việt Nam ta vốn chưa được phát huy một cách có hiệu quả.

Trải qua 16 lần tổ chức Giải thưởng (1995 - 2010), Quỹ VIFOTEC là cơ quan thường trực Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam đã nhận được 1.776 công trình tham dự và đã trao giải cho 538 công trình khoa học công nghệ, các công trình đoạt giải đã tạo được tiếng vang lớn, góp phần động viện phong trào thi đua nghiên cứu sáng tạo khoa học công nghệ trong đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật cả nước. Và chính điều đó đã làm nên những thành quả kỳ diệu mà chúng ta đã đạt được trong quá trình đổi mới vừa qua. Các công trình đoạt giải thưởng đã góp phần giải quyết những yêu cầu cấp bách của thực tiễn, khẳng định tài năng, sức sáng tạo to lớn của đội ngũ các nhà khoa học nước ta. Giải thương VIFOTEC đà từng bước khẳng định được uy tín trong lĩnh vực sáng tạo khoa học công nghệ ở trong nước và được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Tôi được biết năm 2011 các đồng chí tiếp tục tổ chức trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ với trọng tâm cho các công trình thuộc lĩnh vực công nghệ cao, bảo vệ môi trương và tiết kiệm năng lượng. Việc định hướng tô chức các giải thưởng cho các lĩnh vực đó lả rất đáng hoan nghênh, đồng thời đề nghị các đồng chí quan tâm, khuyến khích việc tìm tòi, sáng tạo các công trình khoa học công nghệ có khả năng nâng cao tính cạnh tranh của cảc sản phẩm hàng hóa Việt Nam. Tôi tin chắc rằng nếu chúng ta làm được điều đó, Giải thừởng VIFOTEC sẽ ngày càng tỏa sáng, có uy tín cao hơn, được mọi ngành, mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia trong cả nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và các Bộ, ngành có liên quan, các cơ quan Đảng, chính quyền ở Trung ương vả địa phương cần coi việc tổ chức Giải thưởng này là công việc thường xuyên hàng năm để khuyến khích các cán bộ khoa học, các nhà sáng tạo trong cả nước phát huy cao tinh thần từ lực, tự cường, say mê nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phấn xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, giảu mạnh.

Cuối cùng, thay mặt Đảng vả Chính phủ, tôi thân ái chúc các nhà khoa học, các nhà quản lý, các vị khách quý và các bạn có mặt tại đây và qua các vị gửi tới đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong cả nước lởi chúc sức khỏe, hạnh phúc và lập nhiều thảnh tích mới góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.